Malá města • 2016

Město Lovosice

IČO 00263991

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace Pfannschmidtovy vily
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL MĚSTA LOVOSIC
Pojištění majetku
2
Ø2 v odvětví
Rekultivace skládky TKO a inertních odpadů v lokalitě Travčice - k.ú. Počaply
Čištění nebo sanace znečištěné půdy
4
Ø4 v odvětví
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL MĚSTA LOVOSICE
Pojištění majetku
2
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce zimního stadionu včetně ubytovny po povodních
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Čsob Pojišťovna, a. s., člen holdingu Čsob
3 75 529 942
Raeder & Falge s.r.o.
5 39 632 490
Avers, spol. s r.o.
1 38 808 660
Aquatest a.s.
1 33 274 245
Centroprojekt Group a.s.
2 17 115 050
Ostatní dodavatelé 13 47 538 204

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 50% (2 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

52%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

54%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 25)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 4% (1 z 25)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 25)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 25)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 25)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 25)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 25)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 25)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 25)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 25)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 25)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 25)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 25)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (5 z 25)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (2 z 25)