Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Lovosice

IČO 00263991

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost.

49.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ VOZIDEL MĚSTA LOVOSICE
Pojištění majetku
2
Ø2 v odvětví
Revitalizace autobusového nádraží Lovosice
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Holoubkov, Lovosice - Rekonstrukce chodníků, vozovek a veřejného osvětlení
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Obnova mostu M-02 přes potok Modla, u Zdymadel - Lovosice
Stavební úpravy mostů
9
Ø8 v odvětví
Varovný systém pro město Lovosice
Technické testování, analýza a poradenství
5
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ČSOB Pojištovna, a.s.
1 30 426 271
Chládek a Tintěra, a.s.
1 18 372 085
Gardenline s.r.o.
1 9 571 674
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
5 8 360 437
TELMO a.s.
1 3 381 803
Ostatní dodavatelé 7 8 920 628

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 300 505 222
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 375 511 789
Nákupy celkem 676 017 010

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
JŘBÚ - Obnova lávky L-03 přes potok Modla, u tenisových kurtů - Lovosice
Vícepráce
102 760

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 29% (5 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 88% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)