Malá města • 2016

Město Jilemnice

IČO 00275808

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavební společnost s.r.o. Hostinné
4 23 400 101
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
2 12 726 750
Sovis Cz, a.s.
1 6 685 496
Laušman a Malý s.r.o.
1 3 163 650
Av Media, a.s.
1 2 849 000
Ostatní dodavatelé 3 5 286 434

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (2 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 12)