Velká města • 2016

Statutární město Karviná

IČO 00297534

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

6.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

86%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ - RAJI - SO.03, SO.04, SO.10
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ – RÁJI – SO.11, SO.53
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
OBNOVA OBJEKTU A OKOLÍ KINA CENTRUM KARVINÁ
Konstrukční a stavební práce
8
Ø3 v odvětví
STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉHO OBJEKTU KB
Rekonstrukce budov
8
Ø5 v odvětví
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH V KARVINÉ - NOVÉM MĚSTĚ
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Awt Rekultivace a.s.
2 122 892 712
Ridera Stavební a.s.
1 75 748 150
Zlínstav a.s.
1 59 760 041
Jankostav s.r.o.
3 39 268 222
Vokd, a.s.
1 35 998 689
Ostatní dodavatelé 29 157 561 472

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 491 529 290
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 756 322 999
Nákupy celkem 1 247 852 289

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
REALIZACE DODÁVKY VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Jediný dodavatel (technické důvody)
3 183 030
Nové služby Technologického centra Karviná - elektronická úřední deska
Předchozí zakázka bez nabídek
413 900
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU, MĚSTSKÝ STADION V KARVINÉ – RÁJI – správce stavby dodatek č. 2
Dodatečné práce
Neuvedeno

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

68%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 15%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,15

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 38)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (4 z 38)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 38)
Chybné IČO dodavatele 5% (2 z 38)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 38)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 38)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 38)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (8 z 38)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

42%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 80% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,88 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 38)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 38)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (3 z 38)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 38)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 38)
Dar od dodavatele politickým stranám 24% (9 z 38)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 13% (5 z 38)