Malá města • 2016

Město Staré Město

IČO 00567884

Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

108.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Event centrum u Památníku Velké Moravy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rozcestí Velké Moravy
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace ulice Nádražní ve Starém Městě
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Modernizace Azylového domu svatého Vincence ve Starém Městě
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany města Staré Město a obcí Staroměstska – varovný informační systém
Monitorovací poplašná zařízení
3
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Cgm Morava s.r.o.
3 26 537 441
Odpady-třídění-recyklace a.s.
2 19 824 534
Vodohospodářské stavby Javorník-cz s.r.o.
2 15 470 041
Strabag a.s.
2 14 003 047
Stamos Uherské Hradiště, spol. s r.o.
4 11 077 530
Ostatní dodavatelé 6 19 253 564

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 12% (1 z 8)
Dělení zakázky na části 25% (2 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 11%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 19)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 19)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 19)
Chybné IČO dodavatele 5% (1 z 19)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 19)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 19)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 19)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 19)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 19)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 19)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 19)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 19)
Insolvence dodavatele 11% (2 z 19)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 19)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 19)