Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Staré Město

IČO 00567884

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

66.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Základní umělecká škola ve Starém Městě
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
2
Ø4 v odvětví
Příprava území, inženýrské sítě pro RD Velehradská - 1.etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Místní obslužná komunikace Louky Staré Město.
Výstavba silnic
12
Ø8 v odvětví
Revitalizace ulice Svatovítské, Staré Město
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce vnitřních instalací DPS č.p. 1707 Staré Město
Stavební úpravy domů
12
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
4 22 144 683
RYBÁRIK, s.r.o.
3 21 731 152
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
1 4 956 179
OTR Recycling s.r.o.
1 4 956 179
Dobráci s.r.o.
1 3 100 000
Ostatní dodavatelé 2 1 259 454

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 163 812 578
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 246 444 160
Nákupy celkem 410 256 739

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

77%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 10% (1 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 20% (2 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (1 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 70% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,50 (Průměrný počet chyb na zakázku)