Velká města • 2016

Statutární město Ostrava

IČO 00845451

Dobrý zadavatel. Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

9.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Multifunkční budova III, IV - VTP Ostrava
Výstavba administrativních budov
7
Ø4 v odvětví
Veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb
Pojištění
3
Ø2 v odvětví
Rekonstrukce ul. Nádražní
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Svinov
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
14
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kanalizace Jeremenko - III. ETAPA
Stavební práce na výstavbě kanalizace
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

94%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
9 409 530 935
Strabag a.s.
15 297 553 915
Česká pojišťovna a.s.
1 192 649 510
Ohl Žs, a.s.
3 178 811 137
Europe Easy Energy a.s.
6 141 072 334
Ostatní dodavatelé 511 2 791 953 370

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

77%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 32% (59 z 186)
Necenová soutěž 15% (28 z 186)
Dělení zakázky na části 28% (53 z 186)
Elektronická aukce 12% (23 z 186)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

53%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 4 117 512 816
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 10 800 254 408
Nákupy celkem 14 917 767 224

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%