Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Ostrava

IČO 00845451

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

8.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a modernizace DK Poklad
Rekonstrukce budov
13
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce ul. Nádražní
Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice
9
Ø6 v odvětví
Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
13
Ø7 v odvětví
Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků
8
Ø6 v odvětví
Areál ZOO - energie
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
10
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
1 148 789 988
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava
2 138 414 651
EUROVIA CS, a.s.
4 114 197 118
STASPO, spol. s r.o.
10 101 951 854
HOCHTIEF CZ a.s.
3 99 685 245
Ostatní dodavatelé 127 1 380 937 735

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 47% (31 z 66)
Necenová soutěž 3% (2 z 66)
Dělení zakázky na části 14% (9 z 66)
Elektronická aukce 14% (9 z 66)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 3 877 476 038
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 17 912 698 805
Nákupy celkem 21 790 174 843

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

92%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
MFB III, IV - VTP Ostrava - Dodatek č. 6
Technické důvody
12 427 066
Přestupní uzel Hulváky, I. etapa - Dodatek č. 1
Technické důvody
9 502 229
MFB III, IV - VTP Ostrava - Dodatek č. 5
Technické důvody
7 896 751
Kanalizace Petřkovice II. a III. etapa - dodatek č. 2
Technické důvody
3 717 244
Rekonstrukce ul. Nádražní - dodatek č. 2
Technické důvody
2 134 917

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 9%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 149)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (5 z 149)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 149)
Chybné IČO dodavatele 1% (1 z 149)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 149)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 149)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 149)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (5 z 149)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

58%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 76% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,71 (Průměrný počet chyb na zakázku)