Malá města • 2016

Obec Petrovice u Karviné

IČO 00297585

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vícepráce při realizaci projektu „Petrovice u Karviné – kanalizace I. etapa“ č. 8
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Rámcová smlouva - realizace vysprávek a oprav komunikací
Makadamový štěrk, asfalt a dehtové písky
7
Ø4 v odvětví
Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém obce Petrovice u Karviné
Systém pro řízení vodního hospodářství
3
Ø3 v odvětví
Dodávka cisternové automobilové stříkačky v rámci projektu "Bezpečná hranice"
Hasičská vozidla
2
Ø2 v odvětví
Obnova veřejného osvětlení obce Petrovice u Karviné
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
10 18 861 223
Swietelsky stavební s.r.o.
1 8 264 000
Master It Technologies, a.s.
1 7 500 964
Wiss Czech, s.r.o.
1 6 996 000
Čez Energetické služby, s.r.o.
1 5 057 905
Ostatní dodavatelé 2 1 457 704

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

15%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

92%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 62% (10 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 62% (10 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 6% (1 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (2 z 16)