Velká města • 2016

Město Kopřivnice

IČO 00298077

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

24.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Rekonstrukce vnitřních rozvodů v bytových domech na ul. Štramberská č.p. 1132 - 1134 a na ul. Alšova č.p. 1139 - 1146 v Kopřivnici"
Stavební úpravy domů
3
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení)
Kompresory pro chladící techniku
5
Ø3 v odvětví
Realizace projektu EPC v objektech města Kopřivnice
Energetické a související služby
4
Ø3 v odvětví
ZŠ Milady Horákové – energetická opatření – I. etapa
Tepelné izolace
7
Ø6 v odvětví
ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření
Tepelné izolace
7
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Beskydská stavební, a.s.
3 43 065 222
Therm, spol. s r. o.
3 29 234 155
Mh - Stavby, s.r.o.
3 25 514 713
Colas Cz, a.s.
3 24 400 624
Hochtief Cz a. s.
1 23 898 649
Ostatní dodavatelé 16 101 413 214

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

57%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 247 526 580
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 518 023 308
Nákupy celkem 765 549 889

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

57%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,14

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 29)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (5 z 29)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 29)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 29)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 29)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 29)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 29)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (5 z 29)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

71%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 29)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 29)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 29)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 29)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 29)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (4 z 29)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (9 z 29)