Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kopřivnice

IČO 00298077

Dobrý zadavatel. Konkurence je nedostatečná. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

12.
pořadí
77%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

33%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce zimního stadionu – I. etapa (rekonstrukce chlazení)
Čerpadla a kompresory
5
Ø1 v odvětví
Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici
Rekonstrukce budov
4
Ø4 v odvětví
Zateplení obvodového pláště a nátěr střech – bytové domy č.p. 703 – 706, 707 – 710, 711 – 714, 785 – 786 v Kopřivnici
Rekonstrukce budov
1
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská - II.etapa
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
5
Ø9 v odvětví
Rekonstrukce povrchu ul. Štramberská - II.etapa
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
5
Ø9 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
THERM, spol. s r. o.
3 38 107 284
EUROVIA CS, a.s.
2 31 147 848
Beskydská stavební, a.s.
2 30 180 939
HOCHTIEF CZ a.s.
1 23 898 649
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
2 14 036 623
Ostatní dodavatelé 17 82 802 844

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 407 269 237
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 783 198 502
Nákupy celkem 1 190 467 739

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 87%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 30)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 30)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 30)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 30)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 30)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 30)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 30)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 30)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 85% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,63 (Průměrný počet chyb na zakázku)