Malá města • 2016

Město Fulnek

IČO 00297861

Dobrý zadavatel. Vše nevyhrává úzký okruh firem. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bdstav Morava s.r.o.
2 24 713 899
Čez Energetické služby, s.r.o.
1 9 046 228
Nosta, s.r.o.
3 8 117 135
Pražská plynárenská, a.s.
1 7 859 313
Therm, spol. s r. o.
1 6 137 749
Ostatní dodavatelé 16 40 716 103

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 80% (4 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

68%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (6 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 42% (10 z 24)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

91%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 24)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 24)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 24)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 24)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 24)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 24)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (6 z 24)