Městské části • 2016

Městská část Praha 9

IČO 00063894

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Park Balabenka
Krajinné úpravy parků
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace naučné stezky Amerika
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
UNIVERZÁLNÍ ŠKOLSKÝ OBJEKT LITVÍNOVSKÁ X VELTRUSKÁ
Výstavba základních škol
7
Ø5 v odvětví
VÝSTAVBA PAVILONŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY U Vysočanského pivovaru, Praha 9 – opční právo
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Park Srdce II
Zařízení parků a hřišť
12
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kaiser & spol. Cz s.r.o.
2 14 232 264
Gabriel s.r.o.
2 11 200 781
Genel Invest, s.r.o. "v likvidaci"
1 10 534 258
Z & D stavební společnost spol. s r.o.
2 9 744 614
Buldix s.r.o.
1 4 591 931
Ostatní dodavatelé 4 4 398 911

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

36%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (1 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 17% (2 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 8% (1 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 8% (1 z 12)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 12)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 12)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 8% (1 z 12)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 12)
Insolvence dodavatele 8% (1 z 12)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 12)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (4 z 12)