Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 9

IČO 00063894

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 42%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská
Výstavba základních škol
4
Ø5 v odvětví
ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu
Výstavba základních škol
6
Ø5 v odvětví
Park Balabenka
Krajinné úpravy
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace naučné stezky Amerika
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
UNIVERZÁLNÍ ŠKOLSKÝ OBJEKT LITVÍNOVSKÁ X VELTRUSKÁ
Výstavba základních škol
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
1 35 349 931
Auböck s.r.o.
1 14 768 445
KVS stavební, s.r.o.
1 14 768 445
Kaiser & spol. CZ s.r.o.
2 14 232 264
Gabriel s.r.o.
2 11 200 781
Ostatní dodavatelé 6 31 553 362

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 65%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 6)
Necenová soutěž 50% (3 z 6)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 6)
Elektronická aukce 0% (0 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

66%
průměr 88%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 76%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 17%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,33

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 7% (1 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 23% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,08 (Průměrný počet chyb na zakázku)