Velká města • 2016

Město Valašské Meziříčí

IČO 00304387

Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. ÚOHS shledal všechny stížnosti na porušení zákona jako nezávažné nebo neopodstatněné.

14.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů
Rekonstrukce budov
4
Ø5 v odvětví
Nemocnice Valašské Meziříčí - Rekonstrukce stravovacího provozu
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
Cyklostezka Bečva, Valašské Meziříčí - Juřinka
Výstavba cyklistických stezek
12
Ø5 v odvětví
ZŠ Křižná - výměna oken, dveří a zateplení fasád včetně rekonstrukce elektroinstalace
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Regenerace panelového sídliště Křižná, lokalita Nádražní, Křižná a Vodní ulice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
3v & H, s.r.o.
1 34 999 999
Nosta, s.r.o.
5 34 557 015
E F I O S spol. s r.o.
2 25 844 296
Hochtief Cz a. s.
2 23 591 896
Strabag a.s.
1 16 879 943
Ostatní dodavatelé 29 104 342 529

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 20% (3 z 15)
Necenová soutěž 7% (1 z 15)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 15)
Elektronická aukce 0% (0 z 15)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 240 215 681
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 402 926 279
Nákupy celkem 643 141 961

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 5%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 5% (2 z 40)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (5 z 40)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 40)
Chybné IČO dodavatele 2% (1 z 40)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 40)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 40)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 40)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 5% (2 z 40)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

61%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,74 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 40)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 40)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (4 z 40)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 40)
Insolvence dodavatele 2% (1 z 40)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (6 z 40)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (7 z 40)