Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Valašské Meziříčí

IČO 00304387

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

10.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø5 v odvětví
Nemocnice Valašské Meziříčí - Rekonstrukce stravovacího provozu
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
Zlepšení tepelně-technických vlastností penzionu na ul. Tolstého ve Valašském Meziříčí
Stavební úpravy domů
2
Ø4 v odvětví
ZLEPŠENÍ TEPELNĚ - TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU KINA SVĚT VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
9
Ø4 v odvětví
Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Pojištění
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MH - STAVBY, s.r.o.
3 33 516 614
HOCHTIEF CZ a.s.
2 23 591 897
1. VASTO spol. s r.o.
1 15 685 963
E F I O S spol. s r. o.
1 10 699 490
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
1 10 183 951
Ostatní dodavatelé 23 66 804 806

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 329 593 434
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 754 608 171
Nákupy celkem 1 084 201 606

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

79%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (4 z 36)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 36)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 36)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 36)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 36)
Chybný úřední název zadavatele 3% (1 z 36)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 36)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 36)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

69%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 100% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)