Malá města • 2016

Město Svitavy

IČO 00277444

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace města Svitavy - III. etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
11
Ø5 v odvětví
„Regenerace veřejně přístupné zeleně ve městě Svitavy"“
Zahradnické služby
5
Ø6 v odvětví
Intenzifikace ČOV Svitavy - dodatečné stavební práce - II.
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
Intenzifikace ČOV Svitavy - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
Zateplení budovy Mateřské školy M. Horákové, Svitavy
Rekonstrukce budov
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ulehla Ivan s.r.o.
9 52 499 887
Imos Brno, a.s.
3 26 193 889
Gabriel s.r.o.
2 11 604 082
One Energy Česká republika a.s.
2 9 744 185
Olspol s.r.o.
2 9 067 849
Ostatní dodavatelé 32 94 705 752

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

26%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Intenzifikace ČOV Svitavy - dodatečné stavební práce - II.
Dodatečné práce
10 894 158
Intenzifikace ČOV Svitavy - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
8 489 966
Nákup zemního plynu na Komoditní burze Praha
Neuveden
5 556 853
Nákup elektrické energie na Komoditní burze Praha
Neuveden
4 187 332
Kanalizace města Svitavy - III. etapa - dodatečné stavební práce V.
Dodatečné práce
4 121 908

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

64%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 14% (7 z 50)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 26% (13 z 50)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 50)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 50)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 50)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 50)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 50)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 2% (1 z 50)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

81%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 50)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 50)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (3 z 50)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 50)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 50)
Dar od dodavatele politickým stranám 2% (1 z 50)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 30% (15 z 50)