Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Svitavy

IČO 00277444

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Zadavatel podporuje konkurenci prodlouženými lhůtami k podání nabídek.

58.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
5
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy Tovární 677/28, Svitavy
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce kanalizace ulice Pražská Svitavy
Stavební práce na výstavbě kanalizace
3
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce kanalizace Hybešova, Svitavy
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
3
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HIKELE stavební firma s.r.o.
1 27 397 001
BMH spol. s r.o.
3 18 448 606
ALPINE Bau CZ a.s.
1 16 838 384
Ulehla Ivan s.r.o.
8 10 205 981
One Energy Česká republika a.s.
2 9 744 185
Ostatní dodavatelé 18 62 775 195

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 44% (4 z 9)
Necenová soutěž 33% (3 z 9)
Dělení zakázky na části 33% (3 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 300 580 417
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 366 522 661
Nákupy celkem 667 103 078

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

55%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

86%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (7 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 35)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

36%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,24 (Průměrný počet chyb na zakázku)