Malá města • 2016

Město Příbor

IČO 00298328

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy kulturního domu v Příboře
Úpravy budov
12
Ø4 v odvětví
Revitalizace zahrady Piaristického kláštera v Příboře II.
Krajinné úpravy zahrad
5
Ø4 v odvětví
Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Příbor
Služby související s likvidací odpadů a odpady
5
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře
Stavební úpravy školních budov
22
Ø5 v odvětví
Lávka pro pěší a cyklisty přes obchvat silnice I/58
Mosty
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

71%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
S u b t e r r a a.s.
1 30 613 852
Nosta, s.r.o.
1 17 408 204
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
2 13 261 610
Milimex S.a., odštěpný závod
1 8 577 777
Cb s.r.o.
1 8 261 339
Ostatní dodavatelé 8 25 452 411

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (4 z 6)
Necenová soutěž 0% (0 z 6)
Dělení zakázky na části 17% (1 z 6)
Elektronická aukce 17% (1 z 6)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

46%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,71

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (4 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 21% (3 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 21% (3 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (4 z 14)