Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Příbor

IČO 00298328

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
„Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“
Rekonstrukce budov
9
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce chodníků a VO - Příbor, sídliště Benátky
Stavební úpravy chodníků
3
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Npor. Loma v Příboře
Stavební úpravy školních budov
22
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy č.p.1346 na ulici Dukelské v Příboře
Stavební úpravy školních budov
19
Ø5 v odvětví
Pořízení nového hasičského automobilu pro JSDH Příbor
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
NOSTA, s.r.o.
2 37 408 497
MILIMEX s.r.o.-organizační složka
1 8 577 777
Tomáš STRAUB s.r.o.
1 6 950 635
THT Polička, s.r.o.
1 6 235 000
VERA, spol. s r.o.
2 5 476 833
Ostatní dodavatelé 4 7 557 214

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 75% (3 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 25% (1 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

61%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 156 956 204
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 266 150 171
Nákupy celkem 423 106 375

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

69%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,75

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 10% (1 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 10% (1 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,13 (Průměrný počet chyb na zakázku)