Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Sušice

IČO 00256129

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

49.
pořadí
72%
zIndex

Vyjádření zadavatele

Ukazatel kvality dat ve věstníku hodnotí 11 zakázek, ukazatel Nástroje podporující soutěž jen 3 (?).

Kontrolou chyb dat na profilu jsme zjistili pouze jednu reálnou chybu, kterou již řešíme s administrátorem zakázky.

Ostatní chyby (8) vygeneroval systém neoprávněně.

Výstupy jsou podle našeho názoru konstruovány na velmi teoretické platformě a ve svém důsledku mohou svojí nedokonalostí poškozovat dobrá jména zadavatelů.

Zpracovatel Zindexu má negativní postoj k úspoře nákladů na administrování zakázky (přestože mnohdy v metodice doporučuje snižování administrativní zátěže). Nezavedením ukazatele přímých nákladů na administraci zakázky jsou znevýhodněni malí zadavatelé, kteří si logicky nemohou dovolit luxusní administrativu a přesto je v jejich zájmu realizovat zakázku co nejlépe.

Zindex nebere v potaz reálný výsledek soutěže, absolutní úsporu nákladů. Vyhodnocuje pouze aktivity spojené s realizací zakázky, kdy mohou mít zadavatelé s nejhorším výsledkem paradoxně nejlepší hodnocení. Proto může být tento nástroj, jehož výsledky jsou bez souhlasu zadavatelů veřejně publikované, až nebezpečný.

Vyjádření zIndexu

Děkujeme za stanovisko a gratulujeme k i tak nadprůměrnému výsledku v hodnocení. Cílem zIndexu je dávat korektní a věcnou zpětnou vazbu, což dle našeho názoru činí. K uvedeným věcným připomínkám:

  1. Některé indikátory nemohou hodnotit všechny zakázky, proto je vzorek užší (viz často kladený dotaz č. 3)
  2. Město mělo možnost rozporovat konkrétní chyby v dostatečné lhůtě před zveřejněním. Ze Sušice jsme k profilům neobdrželi připomínky vyjma návrhu na nezohlednění velikosti písma. Tento nebyl relevantní, vyhledáváme primárně podle evidenčních čísel, následně podle názvu bez zohlednění velikosti písma - přesto jsme uvedené zakázky nenalezli. Byly tedy uveřejněny v rozporu s vyhláškou.
  3. zIndex skutečně neumí vyhodnotit vše, zaměřuje se prostě na aktivity spojené s realizací zakázek, jak sám píšete. Za nebezpečné to nepovažujeme.

za tým zIndex.cz

Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sušice - Volšovská ulice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Havlíčkova ulice, SO 02 - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø7 v odvětví
„STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO DOMU SUŠICE SIRKAŘSKÁ 977 – 980“
Stavební úpravy domů
6
Ø4 v odvětví
Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
ČOV Sušice – celková obnova řídicího systému MaR a elektroinstalace
Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení)
6
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Silnice Klatovy a.s.
3 38 105 179
Stavební společnost H a T spol. s r.o.
1 6 965 300
HMpro cz s.r.o.
1 6 863 311
VHZ-DIS, spol. s r.o.
1 5 997 776
TRASKO, a.s.
1 5 604 154
Ostatní dodavatelé 4 17 842 115

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (2 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

41%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 134 211 831
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 679 715 146
Nákupy celkem 813 926 977

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 9% (1 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (2 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

70%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 91% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,82 (Průměrný počet chyb na zakázku)