Malá města • 2016

Město Odry

IČO 00298221

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

16.
pořadí
81%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Oprava, zateplení a výměna oken ZŠ Pohořská
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Střecha Evropy – trasa Odry - Klokočůvek
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Denní stacionář pro seniory Odry - II
Sociální zařízení pro starší občany
2
Ø2 v odvětví
Sběrný dvůr Odry
Stavební práce
21
Ø5 v odvětví
Zajištění provozu v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Odrách
Sociální zařízení pro děti a mládež
1
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Bystroň Group a.s.
1 13 850 194
Eurovia Cs, a.s.
1 13 579 202
Charita Odry
2 12 447 800
Teplotechna Ostrava a.s.
2 10 357 807
G&g Building s.r.o.
1 7 878 872
Ostatní dodavatelé 11 40 063 891

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 22% (2 z 9)
Necenová soutěž 0% (0 z 9)
Dělení zakázky na části 33% (3 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

83%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,40

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

83%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (3 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (1 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (2 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 18)