Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Obec Radim

IČO 00235661

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření skládky TKO Radim - výstavba 3. kazety II. etapy
Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a podchodů
3
Ø4 v odvětví
Dodávka strojů – bubnového třídiče a pomaloběžného drtiče vč. odkoupení stávajícího stroje od zadavatele.
Zemědělské stroje
1
Ø2 v odvětví
Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů
Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly
2
Ø2 v odvětví
Radim - obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi
Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov
2
Ø4 v odvětví
Dodávka popelářského vozu
Vozidla pro sběr odpadků
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GEOMINING, a.s.
1 24 681 253
PASTELL spol. s r.o.
1 14 096 618
MALCOM CZ s.r.o.
1 12 600 000
AWP s.r.o.
1 11 400 000
AKANT ART, v.o.s.
1 9 548 262
Ostatní dodavatelé 1 4 675 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 67% (2 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 783 320 622
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -588 368 989
Nákupy celkem 194 951 633

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

21%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekultivace skládky odpadů Radim – 4. etapa
Krajní naléhavost
24 681 253

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 2,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)