Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rakovník

IČO 00244309

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Vyjádření zadavatele

Vzhledem k metodice hodnocení koncentrace dodavatelů nám vychází špatné hodnocení jen a pouze proto, že jednou z našich největších investic ve sledovaném období je rekonstrukce Městského plaveckého bazénu v řádech stovek miliónů, které zcela zkreslí výsledek. Ve sledovaném období byly zadány pouze dvě stavební zakázky stejnému dodavateli, jehož nabídky byly ve dvou různých zadávacích řízeních nejnižší.

Vzhledem k upozornění na problém v propojení dat profilu zadavatele v době dovolených a velmi krátké časové možnosti tuto chybu napravit jsme nebyli schopni s poskytovatelem Profilu zadavatele sjednat nápravu. Oprava bude neprodleně provedena.

Ing. arch. Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic

Vyjádření zIndexu

Kvalita dat na profilu - Potvrzujeme, že profil Rakovníka byl po uzávěrce hodnocení zprovozněn, tedy že by dnes Rakovník měl kvalitu dat na profilu vyšší.

Koncentrace dodavatelů - ano, jedna velká investiční akce, jakou byla Rekonstrukce plaveckého bazénu, tento ukazatel může snížit, aniž by se jednalo o pochybení zadavatele. Podotýkám však, že v tomto ukazateli je hodnocení Rakovníka 53 %, tedy jen velmi mírný podprůměr. Je tedy podhodnocen jen jeden z devíti indikátorů, celkové hodnocení tímto proto není výrazně ovlivněno.

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

8%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - stavební úpravy a přístavba – opakované zadání
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
2
Ø4 v odvětví
Zástavba dvorního traktu radnice Rakovník - část E a F: Služebna Městské policie
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Prostranství Na Sekyře, Rakovník
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
RPS Rakovník - sídliště Bendovka - závěrečná etapa
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Navýšení kapacity sběrného dvora Rakovník
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
1 89 193 988
VW WACHAL a.s.
1 89 193 988
Energie - stavební a báňská a.s.
2 15 699 980
KONSIT a.s.
2 12 588 792
Froněk, spol. s r.o.
1 7 841 464
Ostatní dodavatelé 9 33 054 049

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 345 736 971
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 485 033 837
Nákupy celkem 830 770 807

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

96%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Koupě uměleckého díla – sochy koňů
Technické důvody
2 350 000
DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K AKCI: ZÁSTAVBA DVORNÍHO TRAKTU RADNICE RAKOVNÍK - ČÁST E A F: SLUŽEBNA MĚSTSKÉ POLICIE
Vícepráce
209 491

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 17)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 17)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 17)
Chybné IČO dodavatele 6% (1 z 17)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 17)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 17)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 17)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 24% (4 z 17)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 6% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,00 (Průměrný počet chyb na zakázku)