Velká města • 2016

Statutární město Mladá Boleslav

IČO 00238295

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 63%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
H-intes s.r.o.
9 280 259 847
Smp Cz, a.s.
4 211 724 887
Konsit a.s.
7 135 782 615
Správa Komunikací s.r.o.
2 127 477 016
Kaziko a.s.
4 102 458 531
Ostatní dodavatelé 34 365 210 207

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 28% (5 z 18)
Necenová soutěž 11% (2 z 18)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 18)
Elektronická aukce 0% (0 z 18)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 252 163 495
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 149 287 038
Nákupy celkem 1 401 450 533

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

24%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přemostění Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny Mladá Boleslav - JŘBU č.2, Dodatek č.5
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody)
54 897 509
Přemostění Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny Mladá Boleslav - JŘBU č.3, Dohoda o stanovení konečné ceny stavby
Předchozí zakázka bez nabídek
52 821 256
Přemostění Jizery pro rozvoj podnikatelské zóny Mladá Boleslav - JŘBu 3
Předchozí zakázka bez nabídek
52 154 491
Modernizace prostor Městského divadla v Mladé Boleslavi-dodatek č.3
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
28 797 766
Modernizace prostor Městského divadla v Mladé Boleslavi-dodatek č.1
Předchozí zakázka bez nabídek, Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
26 796 547

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

76%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,52

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 48% (29 z 61)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (23 z 61)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 61)
Chybné IČO dodavatele 13% (8 z 61)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 61)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 61)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 61)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 26% (16 z 61)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

20%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 34% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,64 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 61)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 61)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 61)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 61)
Insolvence dodavatele 13% (8 z 61)
Dar od dodavatele politickým stranám 3% (2 z 61)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 28% (17 z 61)