Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Mladá Boleslav

IČO 00238295

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. O nákupy se soutěží řádně v režimu zákona, zakázky se nedrobí.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

42%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Svoz a likvidace odpadu na území Statutárního města Mladá Boleslav
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø2 v odvětví
Nástavba a stavební úpravy budovy u 2.ZŠ Komenského náměstí 94, Mladá Boleslav
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace objektu BD Laurinova I., Mladá Boleslav – II. etapa
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
8
Ø5 v odvětví
Cyklostezka Havlíčkova
Výstavba cyklistických stezek
4
Ø5 v odvětví
Nástavba technických učeben nad stáv. jídelnou 3.ZŠ Mladá Boleslav - zajištění bezbariérovosti
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.
1 219 845 119
KAZIKO a.s.
2 57 120 671
EMH stavební CZ s.r.o.
4 38 153 241
H-INTES s.r.o.
5 32 410 888
Sdružení U Stadionu - EKIS + Šlehofer
1 26 045 046
Ostatní dodavatelé 30 123 591 103

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 65% (11 z 17)
Necenová soutěž 0% (0 z 17)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 17)
Elektronická aukce 0% (0 z 17)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 631 078 303
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 950 193 750
Nákupy celkem 2 581 272 054

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

75%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 6%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,41

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 22% (10 z 45)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (3 z 45)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 45)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 45)
Chybné IČO zadavatele 4% (2 z 45)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 45)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 45)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (3 z 45)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

38%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 74% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,43 (Průměrný počet chyb na zakázku)