Malá města • 2016

Město Pelhřimov

IČO 00248801

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rozšíření ČOV Pelhřimov
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
6
Ø5 v odvětví
PELHŘIMOV - REKONSTRUKCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI DOBIÁŠOVA
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø5 v odvětví
Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov - II. etapa
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
8
Ø6 v odvětví
Pelhřimov - ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
6
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energie v objektu KD Máj, Pelhřimov
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
1 226 815 393
Vhst s.r.o.
3 37 115 000
Swietelsky stavební s.r.o.
2 20 861 000
Bačina stavební firma a.s.
2 17 351 095
Status stavební a.s.
2 17 242 000
Ostatní dodavatelé 13 49 467 228

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 8)
Elektronická aukce 100% (8 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

80%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (2 z 23)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 57% (13 z 23)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 23)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 23)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 23)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 23)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 23)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 48% (11 z 23)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

95%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 9% (2 z 23)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 23)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 23)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 23)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 23)
Dar od dodavatele politickým stranám 4% (1 z 23)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (2 z 23)