Městské části • 2016

Městská část Praha 14

IČO 00231312

Dobrý zadavatel. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

3.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Park Pilská - 1. Etapa
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 – Praha 14 (II.)
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Realizace e-Governmentu pro Prahu 14
Služby informačních technologií
2
Ø1 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
2 69 186 682
Your System, spol.s r.o.
3 19 249 106
Gardenline s.r.o.
1 15 242 918
Nepro stavební a.s.
1 14 383 643
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
1 8 854 984
Ostatní dodavatelé 20 57 786 892

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

68%
průměr 62%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 81%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

81%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (4 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 21% (6 z 28)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 28)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 28)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 4% (1 z 28)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 28)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 28)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (3 z 28)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 21% (6 z 28)