Městské části • 2018 • předchozí hodnocení

Městská část Praha 14

IČO 00231312

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

5.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 42%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
2 62 939 934
ELTODO, a.s.
4 29 113 642
Gardenline s.r.o.
1 15 242 918
NEPRO stavební a.s.
1 14 383 644
TOTAL SERVICE s.r.o.
1 8 862 872
Ostatní dodavatelé 12 45 406 860

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

60%
průměr 65%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 88%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 89%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 20)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 15% (3 z 20)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 20)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 20)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 20)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 20)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 20)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 20)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

71%
průměr 33%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 94% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)