Městské části • 2016

Městská část Praha 11

IČO 00231126

Konkurence je nedostatečná. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

16%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
POŘÍZENÍ NÁJEMNÍCH BYTŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 11
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Regenerace MŠ Janouchova 671
Stavební úpravy budov mateřských škol
4
Ø5 v odvětví
Realizace multifunkčního objektu - JEDENÁCTKA VS, Praha 11, dodatečné stavební práce
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
1
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce varny ZŠ Pošepného nám. 2022
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
NÁKUP STRAVENEK PRO ZAMĚSTNANCE ÚMČ PRAHA 11
Stravenky
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Riverside Apartments, s.r.o.
1 522 000 000
Podzimek a synové s.r.o.
2 74 738 392
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
4 47 986 824
Hochtief Cz a. s.
2 42 254 844
S u b t e r r a a.s.
1 28 395 958
Ostatní dodavatelé 21 110 430 146

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

74%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 67% (6 z 9)
Necenová soutěž 33% (3 z 9)
Dělení zakázky na části 44% (4 z 9)
Elektronická aukce 0% (0 z 9)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 10%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,57

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 3% (1 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (7 z 31)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

62%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (1 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 6% (2 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 23% (7 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 23% (7 z 31)