Velká města • 2016

Město Chrudim

IČO 00270211

Podle zákona probíhá neobvykle malá část nákupů. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

29.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
15
Ø6 v odvětví
Výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
9
Ø4 v odvětví
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim
Energetické a související služby
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim a Rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim
Stavební úpravy pro komunikace
15
Ø5 v odvětví
Centrální dodávka silové elektrické energie pro město Chrudim, jeho příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž má město 100 % podíl
Elektrická energie
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Matex Hk s.r.o.
12 40 695 029
D & D Profi, s. r. o.
8 20 282 132
První Stavební Chrudim a.s.
1 17 464 755
Amper Market, a.s.
2 15 067 930
Amper Savings, a.s.
2 14 303 500
Ostatní dodavatelé 7 12 132 874

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 70%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 120 599 571
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 615 290 860
Nákupy celkem 735 890 430

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

74%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

73%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 7%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,46

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 33)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (6 z 33)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 33)
Chybné IČO dodavatele 6% (2 z 33)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 33)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 33)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 33)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 33)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

56%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 62% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,39 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

69%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 33)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 33)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 33)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 33)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 33)
Dar od dodavatele politickým stranám 36% (12 z 33)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 39% (13 z 33)