Malá města • 2016

Město Holešov

IČO 00287172

Zakázky jsou otevřené soutěži více firem. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

91.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Humanizace Centra pro seniory v Holešově - 2. etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Revitalizace ulic v Holešově
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Zateplení 3. Základní školy Holešov
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
"Zateplení a úspory 1. Základní školy Holešov"
Opláštění budov
12
Ø6 v odvětví
Ozelenění protihlukového zemního valu u JV obchvatu Holešova
Služby vysazování a údržby zelených ploch
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

56%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Rapos, spol. s r.o.
2 35 448 876
Strabag a.s.
2 30 445 438
Trigema Building a.s.
1 7 343 879
Green Project s.r.o.
1 7 038 875
Stavební firma Hanáček, s.r.o.
1 5 688 982
Ostatní dodavatelé 4 10 572 893

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 38% (3 z 8)
Necenová soutěž 25% (2 z 8)
Dělení zakázky na části 12% (1 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

78%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,88

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

95%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 18% (2 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (1 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 18% (2 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (4 z 11)