Malá města • 2016

Město Studénka

IČO 00298441

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce MŠ Poštovní
Stavební úpravy budov mateřských škol
6
Ø5 v odvětví
"REKONSTRUKCE MŠ POŠTOVNÍ – SANAČNÍ PRÁCE"
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
"ZŠ Butovická - energetická opatření" - II
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka
Zahradnické služby
8
Ø6 v odvětví
Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce - II
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
8
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Omlux, spol. s r.o.
1 17 020 000
Dev Company, spol. s r. o.
1 12 492 154
Mh - Stavby, s.r.o.
1 9 086 612
Údržba pozemků, a.s.
1 7 200 792
Svobodné Zahrady Klus, s.r.o.
1 3 186 172
Ostatní dodavatelé 11 14 512 651

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

76%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 60% (3 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 40% (2 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

80%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 12% (2 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 6% (1 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 38% (6 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (2 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (1 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (5 z 16)