Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Studénka

IČO 00298441

Dobrý zadavatel. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence. O zakázky je dostatečná konkurence.

4.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka
Služby vysazování a údržby zelených ploch
2
Ø4 v odvětví
"ZŠ Butovická - energetická opatření" - II
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Údržba veřejné zeleně ve městě Studénka
Zahradnické služby
8
Ø5 v odvětví
Suché poldry ve Studénce, priorita č. I. a II.
Výstavba přehrad a podobných pevných staveb
26
Ø10 v odvětví
Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce - část 1 a 2
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
9
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
VYKRUT zahradní služby a.s.
1 10 473 697
MH - STAVBY, s.r.o.
1 9 086 612
Údržba pozemků, a.s.
1 7 200 793
PAS Natura s.r.o.
1 5 822 000
CENTROPOL ENERGY, a.s.
2 4 705 816
Ostatní dodavatelé 7 12 989 119

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

94%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 29% (2 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 43% (3 z 7)
Elektronická aukce 29% (2 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 91 818 963
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 288 388 855
Nákupy celkem 380 207 818

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

93%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 13% (2 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (3 z 15)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 64% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,79 (Průměrný počet chyb na zakázku)