Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Vlašim

IČO 00232947

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zvýšení bezpečnosti chodců podél silnice II/112 v úseku od Domašínské brány k budově Diakonie ve Vlašimi
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
4
Ø5 v odvětví
Výstavba chodníku v obci Bolinka podél silnice č. II/112 - ISPROFOND 5217510174
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
11
Ø5 v odvětví
Čerpací stanice Štěpánka - výměna čerpací techniky
Čerpadla
3
Ø1 v odvětví
Zajištění odborné péče o nelesní keřovou a stromovou zeleň v zastavěném území ve Vlašimi a spravovaných obcích
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
2
Ø3 v odvětví
Výstavba chodníku v obci Bolinka podél silnice č. II/112 – ISPROFOND 5217510174 - dodatečné stavební práce
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
STRABAG a.s.
1 10 543 081
„Společnost SWIETELSKY a VHST - Bolinka“
2 9 529 387
ENVI-PUR, s.r.o.
1 4 098 386
ZO ČSOP Vlašim
1 1 570 683

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 162 074 475
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 646 184 814
Nákupy celkem 808 259 289

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 20% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,80 (Průměrný počet chyb na zakázku)