Malá města • 2016

Město Prachatice

IČO 00250627

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Vyjádření zadavatele

Po přezkoumání připomínkovaných údajů bylo zjištěno, že v některých případech se jedná o formální pochybení (chybné IČ), která neporušují zákon. Ve většině případů je označeno za nedostatek nezveřejnění oznámení o zakázce. U zjednodušených podlimitních řízení však tato povinnost ze zákona není. Informace o způsobu zadání zakázky je zveřejněna. Počet uchazečů ani jejich politickou angažovanost nemůže zadavatel ovlivnit.

S pozdravem

Bc. Jaromír Markytán

vedoucí odboru investic

MÚ Prachatice

+420 602280806

jmarkytan@mupt.cz

Vyjádření zIndexu

Vážený pane Markytáne,
děkujeme za připomínky, dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) uvedení ič dodavatele je požadováno metodikou uveřejňování ve Věstníku a obecně jej lze považovat za transparentní praxi. Město skutečně neporušilo zákon, přesto jej za takovou praxi hodnotíme negativně, neboť se jedná o netransparentní informování veřejnosti.

2) Zakázky bez zveřejněného oznámení jsou ve věstníku značeny jako Otevřené, nikoliv Zjednodušené podlimitní. Dále k tématu viz často kladené dotazy, bod 6 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

3) Konkurenci o zakázky zadavatel jednoznačně ovlivnit může, zejména skrze zadávací podmínky, průzkum trhu a korektní uveřejňování. Dále k tématu viz často kladené dotazy, bod 3 http://wiki.zindex.cz/doku.php?id=faq

Doufám že tímto jsou vznesené připomínky vysvětleny
za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Sběrný dvůr Prachatice - technické vybavení a Kompostárna Prachatice - stavební část
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Národní 1018, Prachatice
Opravy a modernizace budov
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Zlatá stezka, Prachatice
Opravy a modernizace budov
5
Ø5 v odvětví
Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal v Prachaticích
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
2
Ø4 v odvětví
Zateplení DPS Skalka, Prachatice
Opravy a modernizace budov
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

69%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
12 59 225 780
Mane Stavební s.r.o.
3 43 675 968
Swietelsky stavební s.r.o.
5 19 277 901
Metrostav a.s.
2 16 552 394
Lubryco Holding Se
2 15 817 820
Ostatní dodavatelé 16 42 583 124

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

72%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 12% (1 z 8)
Necenová soutěž 0% (0 z 8)
Dělení zakázky na části 25% (2 z 8)
Elektronická aukce 0% (0 z 8)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

77%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

56%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 15%
Zrušené zakázky 23%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,17

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 40)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (20 z 40)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 40)
Chybné IČO dodavatele 38% (15 z 40)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 40)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 40)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 40)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (12 z 40)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 40)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 40)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 40)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 40)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 40)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (5 z 40)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (3 z 40)