Malá města • 2016

Město Rokycany

IČO 00259047

Dobrý zadavatel. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Jižní předměstí Rokycany
Průmyslové kuchyňské zařízení
4
Ø6 v odvětví
Revitalizace centra – veřejné prostranství Spilka
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
4
Ø6 v odvětví
Napojení místních komunikací na obchvat Rokycany - Hrádek, Kotelská ulice
Výstavba silnic
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce vily u nemocnice, včetně realizace vodovodní a kanalizační přípojky a účelové komunikace
Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů
9
Ø4 v odvětví
Revitalizace Rakovského potoka
Regulace řek a ochrana před povodněmi
4
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

85%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stavmonta spol. s r.o.
4 29 265 464
Swietelsky stavební s.r.o.
2 22 675 895
Step Plzeň, spol. s r.o.
1 14 705 454
Berdych plus spol. s r.o.
1 14 451 830
Building And Investment Society R+h s.r.o.
1 13 949 000
Ostatní dodavatelé 22 88 663 105

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 10%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,10

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 31)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 58% (18 z 31)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 31)
Chybné IČO dodavatele 32% (10 z 31)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 31)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 31)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (1 z 31)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (1 z 31)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 31)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 31)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 31)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 31)
Insolvence dodavatele 3% (1 z 31)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (2 z 31)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 32% (10 z 31)