Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rokycany

IČO 00259047

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE BARÁKOVY ULICE ROKYCANY
Výstavba vedlejších komunikací
19
Ø7 v odvětví
Zatraktivnění plaveckého bazénu – úpravy objektu krytého bazénu
Výstavba jednoúčelových sportovních zařízení
3
Ø3 v odvětví
Rokycany - V. Nového prodloužení místní komunikace
Výstavba vedlejších komunikací
11
Ø7 v odvětví
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Přemyslova a Tymákovská
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
7
Ø7 v odvětví
Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ v ulici Míru
Stavební úpravy školních budov
13
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

79%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
BÖGL a KRÝSL, k.s.
2 25 055 000
BIS, a.s.
2 24 306 282
ROBSTAV stavby k.s.
1 22 769 819
STAVMONTA spol. s r.o.
2 18 851 752
RYTA s.r.o.
1 9 405 725
Ostatní dodavatelé 12 51 329 183

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 290 389 887
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 561 076 696
Nákupy celkem 851 466 583

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 21)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (9 z 21)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 21)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 21)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 21)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 21)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 21)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 21)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

8%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 55% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,90 (Průměrný počet chyb na zakázku)