Malá města • 2016

Město Hronov

IČO 00272680

Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
12
Ø4 v odvětví
Zbečník - Hronov - chodníky
Stavební úpravy chodníků
4
Ø6 v odvětví
Místní komunikace Zbečník
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø5 v odvětví
Revitalizace sídelní zeleně města Hronov
Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků
3
Ø6 v odvětví
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE STAVBY PRO PROJEKT:„INSTALACE OZE A ZATEPLENÍ OBJEKTU ZŠ VELKÝ DŘEVÍČ“
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
4 16 983 429
Matex Hk s.r.o.
1 14 231 413
Gardenline s.r.o.
1 5 792 433
Českomoravská komoditní burza Kladno
2 5 539 834
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
1 4 660 466
Ostatní dodavatelé 4 8 037 429

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

73%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (1 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 54% (7 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 8% (1 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 23% (3 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 15% (2 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (1 z 13)