Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Hronov

IČO 00272680

Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
AQUA MINERALIS GLACENSIS - Revitalizace parku A. Jiráska - Hronov
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy kuchyně ZŠ a MŠ Hronov, Čapkova 193
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Místní komunikace Zbečník
Stavební úpravy pro komunikace
5
Ø7 v odvětví
Zateplení DPS a BD, č. p. 36 a 160, Hostovského, Hronov
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu v Hronově
Chladící a mrazící zařízení
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
GREEN PROJECT s.r.o.
1 22 629 057
EUROVIA CS, a.s.
2 8 642 819
MATEX HK s.r.o.
1 7 774 501
ACG-Real s.r.o.
1 7 387 586
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
1 6 939 700

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 99 975 849
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 121 221 813
Nákupy celkem 221 197 661

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

93%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Místní komunikace Zbečník - jednací řízení bez uveřejnění
Vícepráce
961 653

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (3 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 17% (1 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

75%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)