Malá města • 2016

Město Benátky nad Jizerou

IČO 00237442

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou
Výstavba vodních děl
3
Ø5 v odvětví
"CITY PARK" Benátky nad Jizerou
Chodníky a jiné zpevněné povrchy
4
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø5 v odvětví
Přestavba multifunkčního centra, č. p. 655, Benátky nad Jizerou
Přestavba budov
9
Ø3 v odvětví
Zajištění skalního svahu v ulici Pickova a Pod Remízkem
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
H-intes s.r.o.
3 30 088 101
Hochtief Cz a. s.
1 19 562 506
Zeta Benátky s.r.o.
3 18 261 801
Gardenline s.r.o.
1 17 601 299
Roneli Se
1 9 495 172
Ostatní dodavatelé 6 25 123 773

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 40% (2 z 5)
Necenová soutěž 60% (3 z 5)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

59%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

61%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 14%
Zrušené zakázky 14%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,43

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 15)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 15)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 15)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 15)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 15)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 15)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 15)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 7% (1 z 15)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

85%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 15)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 15)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 15)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 15)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 15)
Dar od dodavatele politickým stranám 13% (2 z 15)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (3 z 15)