Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Benátky nad Jizerou

IČO 00237442

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

52%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce místních komunikací ve městě Benátky nad Jizerou
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø7 v odvětví
Výstavba TI pro výstavbu RD v lokalitě Nad Stadionem v Obodři
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
3
Ø7 v odvětví
Rehabilitace a revitalizace podzámeckého parku
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Přestavba multifunkčního centra, č. p. 655, Benátky nad Jizerou
Přestavba budov
9
Ø4 v odvětví
Přestavba multifunkčního centra 2. a 3. NP, č. p. 655, Benátky nad Jizerou
Rekonstrukce budov
10
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
H-INTES s.r.o.
3 37 864 245
RONELI SE
2 18 288 868
NISAINVEST, spol. s r.o.
1 8 120 000
SYNER, s.r.o.
1 6 308 848
Gardenline s.r.o.
1 6 308 848
Ostatní dodavatelé 4 22 543 174

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 186 623 998
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 440 844 874
Nákupy celkem 627 468 873

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 11)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 91% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,09 (Průměrný počet chyb na zakázku)