Velká města • 2016

Město Kolín

IČO 00235440

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

59%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Kolín"
Provoz čistíren vody
3
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Bezručova a MŠ Masarykova v Kolíně
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Svoz a likvidace biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v Kolíně
Sběr odpadu z domácností
2
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jeronýmova v Kolíně
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti kulturního domu v Kolíně
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodos s.r.o.
1 458 078 304
Avers, spol. s r.o.
2 40 298 777
V.p. Procházka s.r.o.
1 33 536 260
Vhh Thermont s.r.o.
4 31 563 835
Ave Kolín s.r.o.
1 16 442 540
Ostatní dodavatelé 30 68 040 850

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

78%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (2 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 50% (2 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 647 960 571
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 516 450 267
Nákupy celkem 1 164 410 838

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 77%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 62%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,58

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

13%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 39)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 8% (3 z 39)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 39)
Chybné IČO dodavatele 13% (5 z 39)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 39)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 39)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 39)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 31% (12 z 39)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

30%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 46% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,37 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

39%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 39)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 3% (1 z 39)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 3% (1 z 39)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 39)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 39)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (4 z 39)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (7 z 39)