Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Kolín

IČO 00235440

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

50%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Kolín"
Veřejné služby
3
Ø3 v odvětví
Výstavba dopravního terminálu Kolín
Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě
6
Ø6 v odvětví
Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně
Rekonstrukce budov
3
Ø4 v odvětví
Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách v majetku města Kolín
Technické projektování
5
Ø4 v odvětví
Oprava krytu místní komunikace a stavební úpravy okružních křižovatek v ulici Masarykova, Kolín
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
VODOS s.r.o.
1 458 078 304
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
1 48 895 152
ENESA a.s.
1 35 037 310
BFK service a.s.
2 34 164 019
GEMA ART GROUP a.s.
1 24 322 136
Ostatní dodavatelé 19 84 971 965

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

67%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 858 492 428
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 1 051 671 729
Nákupy celkem 1 910 164 157

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Podnikatelský inkubátor - kolínský zámek: Provedení stavebních prací
Mimo směrnici
1 430 616
Dodatečné stavební práce k akci: Rekonstrukce vodárenské věže pro cestovní ruch
Mimo směrnici
306 543
Rekonstrukce ulice Březinova
Mimo směrnici
142 399

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 28)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 28)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 28)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 28)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 28)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 28)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 28)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (4 z 28)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

45%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 68% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,92 (Průměrný počet chyb na zakázku)