Malá města • 2016

Město Neratovice

IČO 00237108

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ III. ZŠ NERATOVICE
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Neratovice-Mlékojedy - splašková kanalizace a ČOV
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice 28. října a rekonstrukce ulice Dr. E. Beneše, Neratovice
Stavební úpravy pro komunikace
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ulice U Závor Neratovice
Stavební úpravy pro komunikace
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce komunikace ulice Masarykova Neratovice
Stavební úpravy pro komunikace
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mane Stavební s.r.o.
1 37 970 364
Bak stavební společnost, a.s.
1 29 115 446
Colas Cz, a.s.
1 18 304 000
Strabag a.s.
2 17 861 186
Emh stavební Cz s.r.o.
3 11 365 054
Ostatní dodavatelé 10 36 567 719

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 43% (3 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
" Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Alšova v Neratovicích“
Neuveden
1 770 950
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Kaštánek, Neratovice
Dodatečné práce
494 614

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

39%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 18%
Zrušené zakázky 18%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,36

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

85%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 11% (2 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (4 z 18)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

86%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 6% (1 z 18)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 18)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 18)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 18)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 18)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (2 z 18)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (2 z 18)