Velká města • 2016

Statutární město Olomouc

IČO 00299308

Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

24.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 63%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci - překladiště Chválkovice
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
2
Ø2 v odvětví
Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště - RC2
Stavební úpravy pro komunikace
12
Ø5 v odvětví
Rozárium 2
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
ZŠ Nemilany - společně do školy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Tramvajová trať Nové Sady - část B - nová měnírna
Výstavba tramvajových tratí
1
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 76%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o.
12 45 217 992
Centropol Energy, a.s.
4 39 114 436
Kareta s.r.o.
2 32 700 000
Firesta-fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
3 32 433 819
Mekos Group a.s.
2 30 259 892
Ostatní dodavatelé 70 292 914 010

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

84%
průměr 70%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 61% (19 z 31)
Necenová soutěž 3% (1 z 31)
Dělení zakázky na části 29% (9 z 31)
Elektronická aukce 19% (6 z 31)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

43%
průměr 57%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 667 284 682
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 2 942 677 047
Nákupy celkem 3 609 961 729

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 77%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Tramvajová trať Nové Sady - část B - nová měnírna
Neuveden
20 055 845
Tramvajová trať Nové Sady - část B - dodatečné stavební práce
Neuveden
8 449 966
Rozvoj výstaviště Flóra - dodatečné stavební práce II.
Neuveden
6 289 376
Rozvoj výstaviště Flóra - DSP
Neuveden
5 689 727
Rozárium 2 – JŘBU č. I.
Neuveden
3 987 652

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 65%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 3%
Zrušené zakázky 16%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,90

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 83%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 16% (15 z 93)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 13% (12 z 93)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 93)
Chybné IČO dodavatele 2% (2 z 93)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 93)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 93)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 3% (3 z 93)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 3% (3 z 93)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

57%
průměr 46%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 75% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,99 (Průměrný počet chyb na zakázku)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

87%
průměr 84%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 93)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 93)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 5% (5 z 93)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 93)
Insolvence dodavatele 1% (1 z 93)
Dar od dodavatele politickým stranám 6% (6 z 93)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 29% (27 z 93)