Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Olomouc

IČO 00299308

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II.
Výstavba železnic
9
Ø3 v odvětví
Rozárium 2
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
ZŠ Nemilany - společně do školy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Plavecký stadion - tobogánová věž
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Radnice Olomouc - oprava střechy a krovu
Střešní práce a jiné specializované stavební práce
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
EUROVIA CS, a.s.
2 69 840 130
CENTROPOL ENERGY, a.s.
6 53 685 276
E.PROXIMA, s.r.o.
5 38 957 555
OPLUŠTIL - STAVBY s.r.o.
1 36 000 000
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
3 28 189 148
Ostatní dodavatelé 65 313 036 267

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 8% (2 z 26)
Necenová soutěž 19% (5 z 26)
Dělení zakázky na části 15% (4 z 26)
Elektronická aukce 8% (2 z 26)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

42%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 1 025 915 770
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 4 842 823 633
Nákupy celkem 5 868 739 403

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

87%
průměr 87%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Oprava hlediště - Moravské divadlo Olomouc
Předchozí zakázka bez nabídek
5 121 657
Luční ulice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Mimo směrnici
4 099 494
Rozárium 2 – JŘBU č. I.
Vícepráce
3 987 652
Neředínská ulice, U Dvora, Letců - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí - JŘBU
Vícepráce
1 971 545
ZŠ Nemilany – společně do školy – JŘBU
Vícepráce
970 270

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 27%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,23

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 9% (7 z 76)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 7% (5 z 76)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 76)
Chybné IČO dodavatele 3% (2 z 76)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 76)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 76)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 76)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 76)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 89% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,94 (Průměrný počet chyb na zakázku)