Large cities • 2016

Statutární město Plzeň

IČO 00075370

Often makes mistakes in procurement journal announcements. Buyer recieves unusually small ammount of bids.

Buyer's statement

Aplikace nerozlišuje zakázky před novelu zákona a po novele zákona o VZ z roku 2012. Většina povinností je až po novele zákona. Většina takzvaných chyb je na zakázkách před novelou z roku 2012, kde platila jiná pravidla.

Druhou skupinou takzvaných chyb jsou zakázky malého rozsahu – to znamená zakázky, které se zveřejňují na profilu zadavatele na základě směrnic města a ne podle zákona a tudíž na ně nemohou platit pravidla této kontroly.

 

Třetím typem chyb je míchání IČ. Statutární město Plzeň má jeden společný profil s příspěvkovými organizacemi, které mají různá IČ. Profil splňuje všechna pravidla pro více IČ, ale analýza to nezohledňuje. 

zIndex comment

Děkujeme za připomínky,
dovolím si několik krátkých vysvětlení:
1) hodnoceno je období 2013-2015, tedy argument s účinností zákona v roce 2012 považujeme za lichý
2)Zakázky, které jsou v souladu s vyhláškou 133/2012 označeny jako zakázky malého rozsahu negativně hodnoceny nejsou. Problémem jsou zakázky, které nejsou označny nijak, a nelze tak posoudit, zda byly zadány v režimu zákona

3) Nejsme si vědomi jakýchkoliv "pravidel pro více ič". Z titulu zmíněné vyhlášky je každý zadavatel povinen provozovat pofil zadavatele. Nicméně přimíchání zakázek do profilu navíc nevede samo o sobě k žádnému snížení hodnocení, nejsou-li tyto zakázky v průměru chybovější, než ostatní zakázky zadavatele

za tým zIndex.cz
Jiří Skuhrovec

Bidder participation

Is the level of competition satisfactory?   detailed info 

50%
average 63%
Largest contracts
Industry
Bids
Zhotovitel díla „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“
Rekonstrukce budov
3
Ø5 in industry
Achiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar
Rekonstrukce budov
6
Ø5 in industry
Úslavský kanalizační sběrač - 2.etapa, 1. fáze
Stavební práce na výstavbě kanalizace
20
Ø5 in industry
Relax centrum Štruncovy sady
Výstavba středisek pro volný čas
7
Ø3 in industry
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Výstavba divadel
1
Ø3 in industry

Winner concentration

Isn't majority of contracts awarded to small circle of firms?   detailed info 

81%
average 76%
Largest suppliers Contracts count Contracts volume Kč
Smp Cz, a.s.
11 885,317,261
Pohl cz, a.s.
11 369,623,929
Berger Bohemia a. s.
12 213,714,041
Ohl Žs, a.s.
5 110,981,998
Eliod servis, s.r.o.
9 102,624,476
Other suppliers 232 1,535,569,157

Pro-competitive tools

Does the buyer foster the competition by using the available tools?   detailed info 

74%
average 70%
Tool Contracts count
Extended deadlines 29% (19 from 65)
Nonprice competition 6% (4 from 65)
Lots 15% (10 from 65)
E-auction 3% (2 from 65)

Public procurement share on total purchases

What fraction of purchases was made under procurement law?   detailed info 

52%
average 57%
Purchases Volume (Kč)
Public procurement 3,387,754,327
Unregulated purchases 9,005,755,568
Total 12,393,509,894

Competitive contracting

How often does buyer use non-competitive procedures?   detailed info 

69%
average 77%
Contract
Reason for negotiated procedure without publication
Price (Kč)
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
76,964,159
4x4 Cultural Factory Světovar, Archiv Světovar - likvidace ekologické zátěže dehtem – vybourání korkolitu
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
38,092,249
Nákup projektové dokumentace - Rekonstrukce úpravny vody Plzeň
Jediný dodavatel (právní důvody)
21,748,543
Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Jediný dodavatel (technické důvody), Dodatečné práce
20,141,804
Administrace stavby PVTP III
Předchozí zakázka bez nabídek
16,319,300

Consistent conduct

Does buyer discourage bidders by frequent competition cancellations or modifications?   detailed info 

59%
average 65%
Type of flaw Result
Issued calls without published result 16%
Cancelled contracts 16%
Average requirements modifications count 0.43

Journal data quality

Does buyer publish vital data in official journal?   detailed info 

64%
average 83%
Type of flaw Contracts count
Bidders count not published 0% (1 from 286)
Final or estimated price not published 43% (122 from 286)
Procedure type not published 0% (0 from 286)
Missing supplier ID 7% (21 from 286)
Missing buyer ID 1% (2 from 286)
Wrong buyer name 0% (0 from 286)
Call and award notices contradict each other 1% (3 from 286)
Missing call for tenders 10% (28 from 286)

Buyer profile data quality

Does the buyer profile fulfill the legal requirements?   detailed info 

38%
average 46%
Check Result
Is the buyers website consistent with central procurement registry? 46% (contracts)
Are there obvious flaws or inconsistencies within the data? 0.74 (average mistakes per contract)

Supplier rating

Do the risky firms win frequently?   detailed info 

81%
average 84%
Type of flaw Contracts count
Supplier founded less than 180 days before contract award 0% (0 from 286)
Supplier with over 75 % of turnover from public procurement 6% (18 from 286)
Subcontractor share above 50 % 1% (4 from 286)
Supplier demise shortly after contract 0% (0 from 286)
Supplier bankruptcy 0% (1 from 286)
Supplier donating to political party 6% (18 from 286)
Supplier did not publish financial results on time 24% (70 from 286)