Velká města • 2018 • předchozí hodnocení

Statutární město Plzeň

IČO 00075370

Podle ÚOHS došlo k závažným porušením zákona. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

68%
průměr 52%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati
Výstavba mostů
7
Ø8 v odvětví
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Výstavba meziměstských železničních drah
5
Ø3 v odvětví
Přestupní terminál Plzeň/Šumavská - autobusový terminál
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech
Výstavba víceúčelových sportovních zařízení
6
Ø4 v odvětví
Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 až 2023/2024
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 70%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Metrostav a.s.
6 640 076 739
SWIETELSKY stavební s.r.o.
4 568 935 564
Swietelsky Rail CZ s.r.o.
1 542 436 651
OHL ŽS, a.s.
1 473 972 771
EUROVIA CS, a.s.
11 254 860 280
Ostatní dodavatelé 161 1 198 599 453

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

64%
průměr 71%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 41% (32 z 78)
Necenová soutěž 4% (3 z 78)
Dělení zakázky na části 9% (7 z 78)
Elektronická aukce 3% (2 z 78)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 56%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 5 969 540 271
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 11 977 869 473
Nákupy celkem 17 947 409 744

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

91%
průměr 87%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

71%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 8%
Zrušené zakázky 8%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,13

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

87%
průměr 90%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (7 z 201)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (37 z 201)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 201)
Chybné IČO dodavatele 4% (9 z 201)
Chybné IČO zadavatele 2% (4 z 201)
Chybný úřední název zadavatele 45% (90 z 201)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 201)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (12 z 201)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

30%
průměr 55%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 50% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,81 (Průměrný počet chyb na zakázku)