Městské části • 2016

Městská část Praha 4

IČO 00063584

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

43%
průměr 53%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

75%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pks stavby a.s.
3 86 807 002
Trigema Building a.s.
1 82 274 604
S u b t e r r a a.s.
2 58 242 475
Pražská energetika, a.s.
1 45 000 000
Vw Wachal a.s.
2 40 066 904
Ostatní dodavatelé 26 98 274 835

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

65%
průměr 81%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

42%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 38%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,42

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 3% (1 z 35)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 6% (2 z 35)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 35)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 35)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 35)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 35)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 35)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 9% (3 z 35)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 35)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 35)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 6% (2 z 35)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 35)
Insolvence dodavatele 6% (2 z 35)
Dar od dodavatele politickým stranám 11% (4 z 35)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (11 z 35)